DERECEYE GİRENLER
Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yarışması
I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yarışması
12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi
17 KASIM2005/ANTALYA
Yarışma Birincisi : Yrd. Doç. Şaban GÜRCAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yarışma İkincisi : Uz. Dr. Behice KURTARAN Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yarışma Üçüncüsü : Uz. Dr. Serkan VOLKAN Burdur Devlet Hastanesi