YARIŞMA HAKKINDA
Ulusal Dermatoloji Yarışması
Türkiye Klinikleri Ulusal Dermatoloji Yarışması; dermatoloji branşındaki hekimler arasında yapılmaktadır.

Yarışma; araştırma görevlisi ve uzman hekimleri, yurtiçi-yurtdışı yeterlilik sınavlarına hazırlamak, sınav konusundaki deneyimlerini arttırmak, bilgi düzeylerini değerlendirme ve eksiklerini gidermede yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır.

Yarışmaya; dermatoloji branşındaki tüm hekimler katılabilir. (Katılımcılardan Prof., Doç. ve Klinik Şefi statüleri derecelendirmeye alınmaz.)

Yarışmada; çoktan seçmeli 40 soru yer alır, iki yanlış bir doğruyu götürecek şekilde puanlandırılır.

Her yarışma ulusal bir kongrenin etkinleri içerisinde düzenlenmektedir.

Yarışma sonuçları; yarışmanın yapıldığı merkezde değerlendirilir ve açıklanır.

Yarışma soruları; Türkiye deki tıp fakülteleri ve sağlık bakanlığı eğitim hastaneleri dermatoloji kliniklerince hazırlanan sorular içerisinden, klinikler arası dengeli dağılım göz önüne alınarak, yarışma komisyonunca seçilmektedir.

Yarışmaya katılabilmek için; adayların "Yarışma Başvurusu" linkimizden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sonuçlar; dereceye giren ilk 3 yarışmacının dışında hiçbir şekilde kamuoyuna açıklanmamakta, ancak yarışma sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar kongredeki yarışma standından şahsen veya "Yarışma Sonuç Sorgulama" sayfamızdan kullanıcı adı ve şifresini girerek öğrenebilmektedirler.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.