YARIŞMA HAKKINDA GÖRÜŞLER
Ulusal Pediatri Yarışması
Dr. Hasan Güven
(Adana Numune Hastanesi Pediatri Kliniği) :


Uzman hekimlerin mezuniyet sonrası eğitiminin yetersiz. Sadece kongrelerin bu konuda yeterli olmadığını düşünüyorum Board sınavı, bu konudaki eksikliği, yaptırımı olursa bir ölçüde kapatabilir. Ayrıca Türkiye Klinikleri’nin düzenlediği bu tip yarışma tarzındaki sınavların da yararlı olacağını düşünüyor ve yılda en az 2 pediatri kongresinde yapılmasını öneriyorum.


Dr. Ümit Murat Şahiner,
(Kırıkkale Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği) :


Soruların kaliteli ve seçici. Soru sayısının arttırılmasının, sorulara 1 dakika süre verilmesinin ve klinik vaka sorularının ağırlığının arttırılmasının sınav kalitesini daha da arttıracağını düşünüyorum, böyle bir ortamda bizlere bilgilerimizi ölçme imkanı sunduğu için Türkiye Klinikleri’ne teşekkür ediyorum.Yarışma Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Enver Hasanoğlu :
Türkiye Klinikleri Ulusal Pediatri Yarışması; kendini yenileme ve öğrenmeyi teşvik edici özelliğiyle çok güzel bir organizasyon.