YARIŞMA HAKKINDA GÖRÜŞLER
Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Yarışması
Türkiye Klinikleri Birinci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Yarışma Komisyon Başkanı Prof. Dr. Haldun Güner:

Yarışma geniş bir katılımla gerçekleşti, ilk üç derecenin asistan doktorlar tarafından paylaşılması yetişmekte olan hekimlerin ne kadar çok çalıştıklarının ve başarılı olduklarının bir göstergesi.
Yarışmada 40 soru soruldu ve genel bilginin ölçülmesi için özenle seçilmiş sorulardı. Bu tür yarışmalar, katılımcıları mesleki açıdan motive etmesi yönüyle önem taşıyor.


Dr. Bülent Köstü
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı) :


Sınavda sorulan sorular genel sorulardı. İnsanları değerlendirme yapabilmek için her sınavda zor soruda olur kolay soruda olur. Karışık olur. Sorulan sorular açıkçası kolaydı. Herkesin yapabileceği sorulardı.
Diğer yandan sınavın yapıldığı salon, düzenleniş şekli ve görevliler konusunda bir sorun yoktu. Sonuçların aynı gün açıklanması da yarışma için artı bir özellik. Özellikle kongredeki konser öncesi açıklanması kendi açımdan söyleyeyim çok güzeldi. Çünkü herkes oradaydı.
Ben yarışmaya Kahramanmaraş’tan katıldım. Biz öyle merkezi bir üniversite çalışanı değiliz. Küçük bir yerde olunca sanki şartlarımız daha kötü ve bilimsel yönümüz daha kısıtlı gibi şeyler akla geliyor. Sınava girip de birinci olunca açıkçası bir eksiğimizin olmadığını görmüş oldum. Benden ziyade hocalarımız da çok memnun kaldı. Onlar da verdikleri emeğin boşa gitmediğini görmekten memnun oldular. Biz yeni bir üniversiteyiz, alt yapı henüz tam olarak oturmamış. İster istemez hocalarımız da ‘asistan yetiştirmede eksik kalan bir yönlerimiz oluyor mu?’ diye endişe ediyorlar. Küçük yerlerde çalışan bizim gibi insanlar için kendini sınayıp başarıya ulaşmak önemli. Bunu sağlaması açısından da yapılan bu yarışma önem taşıyor.


Dr. Ebru Aydın Karalök
(Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği) :


Yarışma organizasyon olarak gerçekten güzeldi. Hatta daha sık yapılsa daha çok hoşumuza gider. Ben son sene asistanıyım, bilgilerimizin başkalarıyla karşılaştırabilmemiz için bu tarz sınavların daha sık yapılması bizim için bir fırsat oluyor. Sorular ne çok zordu, ne de çok kolaydı. Tam bilgimizi ölçecek şekilde özenle hazırlanmış sorulardı. Son yıl asistanı olduğum için, zaten sınava girmek için hazırlanıyorum. Genelde bildiğim konulardan sorularla karşılaştım. O nedenle de çok zorlanmadım.
Sınav süresi yarım saat olarak belirlenmişti. Gerçi benden de kaynaklanmış olabilir ama süre bana yetmedi. Belki biraz daha süre uzun tutulabilir diye düşünüyorum.
Bizim Klinik Şefimiz Doç. Dr. Kadir Savan’dır. Kendisine özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem o çalışma azmini aşılıyor, hem de bilgilerini paylaşıyor. Gerçekten hırslı bir hocamız var ve bunu bize de aşılıyor. O yüzden bizler de çok çalışıyor ve başarılı oluyoruz. Kongrede ödül töreni sırasında birkaç söz söylememize fırsat olmadığı için söyleyemedim ama, kendisine aracılığınız ile teşekkür etmek istiyorum.


Dr. Mehmet Sakıncı
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı) :


Yarışma yapıldığı solon ve organizasyon açısında oldukça iyi düşünülmüştü. Yarışmanın kongre içerisinde olması da olumlu bir yöndü. Yarışma süresi yarım saat olarak belirlenmişti. Bu süre içerisinde 40 soru soruldu. Sorular çok zor değildi. Genel olarak hazırlanmış, genel bilgiyi ölçmeye yönelik sorulardı. Zaten 40 soru ile kadın doğumun tüm içeriğinin sorulması da mümkün değil. Süre de soru adedi de iyi düşünülmüştü. Sonuçta 200 soru sorsanız hem insanları sıkacak, hem de kongrede izlemek istediği şeyleri kaçıracaktı. Sırf bu nedenle sınava girmek istemeyenler bile olabilirdi.
Ben kendi branşım ve diğer branşlardaki asistan arkadaşlarıma, düzenlenen bu tür yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyorum. Böylelikle hem bilgilerini ölçmek, hem de eksik bilgilerini tamamlamaları için bir fırsat bulacaklarını düşünüyorum.


Doç. Dr. Gürkan Kıran
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı):


Kendi asistanımızın derece almasına çok sevindik, mutlu olduk, gururlandık. Ama öyle olmasa da ben bu yarışmanın faydalı olacağı düşüncesindeyim. Bilgi ölçen bir sınav. İnsanları okumaya, öğrenmeye teşvik eden bir sınav. Bundan böyle de bu yarışmanın devamının gelmesini isterim. Biz de belirli aralıklarla asistanlarımızı sınava tabii tutuyoruz ama, Türkiye’deki diğer eğitim veren yerlerin asistanları arasında kendi yerleri nerede onu bilmeleri açısından bu sınav daha faydalı. Bu tür yarışmaların insanları daha çok çalışmaya, okumaya, araştırmaya teşvik ettiğini düşünüyorum.


Doç. Dr. Kadir Savan Bakırköy
(Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefi) :


Bence yarışma hem jinekolojik, hem de obstetrik içerikli olduğu için soruların daha çok olması gerekirdi. İnsanların bilgilerinin daha çok ve tam ölçülebilmesi ve daha doyurucu olabilmesi için bence 100 civarında soru sorulmalıydı. Sorulan sorular içerisinde bilgiyi ölçen zor sorular da var, zor olmayan sorularda var. Genelde iyiydi diyebilirim. Yarışmayı genel olarak değerlendirirsek asistanların başarılı olmasına şaşmamak lazım. Çünkü sürekli okumak ve araştırmak durumunda kalıyorlar. Ben asistanların bu tür yarışmalara katılarak bilgilerini sınamalarını tavsiye ediyorum.


Prof. Dr. Ali Ayhan
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı) :


Böyle güzel bir yarışma düzenlediği için Türkiye Klinikleri’ni kutluyorum. Ancak duyuru eksikliği vardı. Çünkü orada bizim 14 asistanımız daha vardı. Onların da katılmalarını isterdik, ancak haberleri olmamış. Bu yarışma motivasyon açısından, teşvik açısından oldukça güzel bir yaklaşım. Ben soruları görmedim ama bir arkadaşımız TUS sorularından alınmış gibi, benzer sorulardı dedi. Bu tür yarışmalar, asistanları daha çok çalışmaları için motive edecektir. Bu yarışma ayrıca, ‘Türkiye’deki asistanların durumu nedir, asistan eğitiminin standardizasyonu ne olmalıdır?’ gibi konularda katkı sağlayabilir.