YARIŞMA HAKKINDA GÖRÜŞLER
Ulusal Gastroenteroloji Yarışması
Dr. Murat Taner Gülşen
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
1. Ulusal Gastroenteroloji Yarışması Birincisi
:
Soruların ortalamanın üzerinde sorular olduğunu söyleyerek� Zaman yeterliydi. Soruların güncel konulardan seçilmiş olması bilgilerimizi kontrol etmemize yardımcı oldu. Yarışma�da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum�.

Dr. Enver Üçbilek
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi GastroenterolojiAnabilim Dalı, �
1. Ulusal Gastroenteroloji Yarışması İkincisi
:
Soruların seçimi güzeldi. Bilgilerimizi kontrol etmek için iyi bir sınav oldu. Bu tür sınavların yapılması gerekiyor, motivasyon açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum�.

Dr. Yusuf Yılmaz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
1. Ulusal Gastroenteroloji Yarışması Üçüncüsü
:
Bu tür yarışmaların asistanların bilgi ve becerilerini ölçmeleri için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Yılmaz, �Hekimlerin eğitimlerine ilişkin bilgi, deneyim ve yeterlilik açısından kendilerini değerlendirebileceği, geleneksel olarak yapılacağını düşündüğüm bu sınavın ilkini gerçekleştirmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yarışma�da sorulan soruların özenle seçilmiş olduğu içeriklerinden belli oluyordu. Aralarında zaman zaman bizleri zorlayacak sorular olduğu kadar genel bilgimizi ölçecek sorular da vardı. Sorular hem pratik bilgi hem de teorik bilgileri ölçecek şekilde eşit ağırlıklı olarak seçilmişti. Bu tür yarışmaların bizlerin gelişimine son derece katkı sağlayıcı ve yararlı olduğunu düşünüyorum�.