YARIŞMA HAKKINDA GÖRÜŞLER
Ulusal FTR Yarışması
Uzm. Dr. Önder Kılıç
(2. Ulusal FTR Yarışması ikincisi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği):


Yarışmayı çok faydalı buldum. Hazırlanmasında emeği geçen bütün hocalarımıza ve Türkiye Klinikleri’ne teşekkürlerimi sunuyorum.


Dr. Kaan Uzunca
(2. Ulusal FTR Yarışması üçüncüsü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı):


Türkiye Klinikleri’nin düzenlediği yarışma eğitim için son derece faydalı. Devamını ve daha sonra gerçekleşecek olan kongrelerde katılımın daha kalabalık olmasını diliyorum.


Dr. Aynur Başaran
(1. Ulusal FTR Yarışması birincisi SSK Ankara Eğitim Hastanesi FTR Kliniği):


Soruları oldukça kapsamlı ve zor bir sınav oldu. Sorular hemen her bölümden örnekler içeriyordu. Bu tür yarışmalar bundan sonra da mutlaka devam etmeli. İyi sonuç elde eden hekimler için motivasyon, kötü sonuç elde eden hekimler için ise bilgilerini yenilemeleri için bir uyarı niteliği taşıması açısından büyük fayda taşıdığına inanıyorum.

Dr. Sevgi Urhan
(2. Ulusal FTR Yarışması ikincisi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı) :


Her alandan soru gelmesi ve sorular hazırlanırken hemen her konudan seçilmesi zaman zaman zorlanmama yol açtı. Ancak yarışmanın özellikle asistanların kendilerini değerlendirmeleri açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanısıra yarışma ödülleri de şüphesiz önemli ölçüde motivasyon kaynağı oldu. Yarışma geleneksel hale getirilerek mutlaka sürdürülmeli.


Uzm.Dr. Özgen Kamay
(2. Ulusal FTR Yarışması üçüncüsü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı) :


Yarışmanın bundan sonra da devam etmesi son derece faydalı olacaktır.


Yarışma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Tansu Arasıl:

Bilimsel yarışmalar kişilere kendi düzeylerini değerlendirebilme ve bilgilerini geliştirmede heyecan kazandırma amacını güden aktivitelerdir. Bu bağlamda Türkiye Klinikleri birkaç dalda olduğu gibi FTR alanında da geleneksel bilgi yarışmaları açmak için çok yerinde bir karar alarak bunu hayata geçirmiştir.